Szkolenia SIPWŚ - Moduł prowadzenia rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp)

środa, 29 marca 2017 07:44 Izabela Walas
Drukuj

Informujemy, że od 20 - 27.03.2017 roku w siedzibie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie Modułu prowadzenia rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp).
Materiały szkoleniowe zostały przygotowane przez Panów: Andrzeja Tracza - Urząd Miasta i Gminy W Busku Zdroju, Mariusza Świtka - Urząd Miasta Skarżysko – Kamienna, Dariusza Golika i Grzegorza Wojciechowskiego - Urząd Miasta i Gminy Pińczów oraz Panią Katarzynę Grabowską i Pana Piotra Czarneckiego z Oddziału Eksploatacji I Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego DSI UMWŚ.

Organizację szkolenia przeprowadziły Panie Magdalena Raus i Katarzyna Grabowska.
Szkolenie prowadzili: Pani Katarzyna Grabowska i Pan Piotr Czarnecki.

Zakres szkolenia obejmował:
1.prowadzenie rejestrów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp)
2.weryfikacja treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) prezentowanych w SIPWŚ.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 87 gmin. Przeszkolonych zostało 106 osób.