e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Piszą o nas - marzec 2010

Email Drukuj PDF

Rusza budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Za 25  mln zł powstanie świętokrzyski system informacji przestrzennej składający si ę z jednej centralnej i 13  powiatowych baz z informacjami  o  terenie województwa. Realizacja projektu pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" rusza w II kwartale tego roku.
SIP Województwa Świętokrzyskiego to Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich 102 gmin oraz 13 powiatów z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt w znacznym stopniu ułatwi gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu informacji przestrzennej. Umożliwi generowanie dowolnych zestawień danych i analiz przestrzennych dla całego województwa lub dowolnego miejsca.
Realizacja projektu rozpoczyna się w II kwartale 2010 r., a zakończenie planowane jest w 2012r. Wartość projektu wynosi 25 milionów złotych, z czego 21 250 000 zł ( 85%) będzie pozyskane w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. - Rosnące zapotrzebowanie na systemy informacji przestrzennej a szczególnie coraz większe potrzeby potencjalnych inwestorów w zakresie szybkiego dostępu do informacji przestrzennej sprawią, że forma papierowa w najbliższych latach musi ustąpić miejsca nowym sposobom gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie - mówił podczas konferencji marszałek Adam Jarubas.
Pieniądze na rozbudowę sieci informatycznej województwa
Drugim, wielkim zadaniem jest projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", który stanowi kontynuację i rozszerzenie projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" zrealizowanego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego (93 gminy i 13 powiatów). Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w samorządach, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie tymi jednostkami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.
Realizacja rozpoczyna się w kwietniu, a zakończenie przewidziano na grudzień 2012 r. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 38 432 591 zł, w tym 32 667 702 zł (85%) stanowią dotacje z funduszy unijnych.
źródło: Wrota Świętokrzyskie

W miesięczniku Samorządowo - Gospodarczym „Full Sukces” Nr 37 z marca 2010 roku, został zamieszczony artykuł pod tytułem  „e-Świętokrzyskie wystartowało napisano, że podczas seminarium „Rozbudowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego”   marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski podpisali umowy
z  jednostkami samorządu terytorialnego, uczestniczącymi w projekcie, m.in.
„e-świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, a także „…przedsięwzięcie pn. „e-świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” to kluczowy projekt, integrujący dane przestrzenne województwa w jeden system, umożliwiający przeprowadzanie analiz przestrzennych dla całego województwa lub wybranej miejscowości. Będzie on realizowany przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego naszego regionu (…) Budowa systemu informacji przestrzennej dla województwa świętokrzyskiego rozpocznie się w drugim kwartale br. Wartość tego projektu opiewa na 25 milionów złotych, z czego 85% pozyskane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013.”

Link: http://www.press.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21:full-sukces-marzec-2010&catid=6:rok-2010&Itemid=22

W dniu 25 marca 2010 roku, na stronie internetowej www.gisplay.pl, zamieszczona została informacja pt. „Rusza budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. W tekście czytamy:

„Za 25 mln zł powstanie świętokrzyski system informacji przestrzennej składający się z jednej centralnej i 14 powiatowych baz z informacjami o terenie województwa. Realizacja projektu pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" rusza w II kwartale tego roku.

SIP Województwa Świętokrzyskiego to Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich 102 gmin oraz 13 powiatów z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt w znacznym stopniu ułatwi gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu informacji przestrzennej. Umożliwi generowanie dowolnych zestawień danych i analiz przestrzennych dla całego województwa lub dowolnego miejsca.

Realizacja projektu rozpoczyna się w II kwartale 2010 r., a zakończenie planowane jest w 2012r. Wartość projektu wynosi 25 milionów złotych, z czego 21 250 000 zł ( 85%) będzie pozyskane w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. - Rosnące zapotrzebowanie na systemy informacji przestrzennej a szczególnie coraz większe potrzeby potencjalnych inwestorów w zakresie szybkiego dostępu do informacji przestrzennej sprawią, że forma papierowa w najbliższych latach musi ustąpić miejsca nowym sposobom gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie - mówił podczas konferencji marszałek Adam Jarubas.

Pieniądze na rozbudowę sieci informatycznej województwa

Drugim, wielkim zadaniem jest projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", który stanowi kontynuację i rozszerzenie projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" zrealizowanego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego (93 gminy i 13 powiatów). Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w samorządach, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie tymi jednostkami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów.

Realizacja rozpoczyna się w kwietniu, a zakończenie przewidziano na grudzień 2012 r. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 38 432 591 zł, w tym 32 667 702 zł (85%) stanowią dotacje z funduszy unijnych.”

źródło: Wrota Świętokrzyskie

Link:http://www.gisplay.pl/gis/nowosci-gis/592-rusza-budowa-systemu-informacji-przestrzennej-wojewodztwa-witokrzyskiego.html

http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=328

STAROSTWO W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM 2007 - 2013

czwartek, 25 marca 2010, 10:46

Na konferencji w Kielcach w dniu 23 marca starosta starachowicki Andrzej Matynia odebrał z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa umowy partnerskie o wspólnej realizacji zdań inwestycyjnych „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” oraz Indywidualnego Projektu Kluczowego „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.

http://sadowie.com.pl/projekty_unijne/8/e-swietokrzyskie_-_Budowa_Systemu_Informacji_Przestrzennej_Wojewodztwa_swietokrzyskiego

Projekt „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”  realizowany  jest przez  Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są  jednostki administracji samorządowej - powiaty i  gminy Województwa Świętokrzyskiego.
Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest  w 85% (21,25 mln zł);
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)
Gmina Sadowie jest Partnerem projektu.

Poprawiony: środa, 21 września 2011 14:12  

Logowanie

Reklama

Jesteś 92863 gościem na naszej stronie.

Najbliższe wydarzenia

No events

Kalendarium

Czerwiec 2020
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4