e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Aktualności


Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu SIPWŚ

Email Drukuj PDF

Wniosek o dofinansowanie projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" uzyskał pozytywną ocenę formalną Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Konferencja Inicjująca Projekt SIPWŚ

Email Drukuj PDF

Dnia 23 marca 2010 r. w Sali Konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – (Okrąglak) w Kielcach odbyła się Konferencja Inicjująca Projekty "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" oraz "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".

Na konferencji tej Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas uroczyście przekazał Partnerom Projektów umowy o wspólnej realizacji w/w projektów.

W swoim wystąpieniu Marszałek Jarubas zwrócił uwagę na dużą dynamikę zmian w prawie krajowym jak i europejskim w zakresie e-administracji  jak i w świadomości mieszkańców naszego Regionu. Stąd też podkreślił konieczność realizacji projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Z kolei Lech Janiszewski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przedstawił postępy prac nad projektem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Nawiązaniem do sugerowanej przez Marszałka Jarubasa aktywności samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego były prezentacje projektów własnych Miasta Kielce i Urzędu Gminy Mniów. Pierwszy to „Świat w moim domu” projekt realizowany przez Miasto Kielce w ramach działania 8.4 POiG – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Drugi projekt, również realizowany w ramach POiG, to „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów”.


 


Strona 54 z 55

Logowanie

Reklama

Jesteś 73481 gościem na naszej stronie.

Najbliższe wydarzenia

No events

Kalendarium

Kwiecień 2018
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5