Zatwierdzenie Studium Wykonalności dla Projektu SIPWŚ

poniedziałek, 21 sierpnia 2017 00:00 Izabela Walas
Drukuj

W dniu 18 sierpnia 2017 podpisano umowę z Wykonawcą Studium Wykonalności Projektu „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 ” (SIPWŚ – 2 Konsorcjum firm: CA CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA (Lider konsorcjum oraz COMARCH Polska SA (Partner konsorcjum). W okresie od sierpnia do końca września br. odbywały się spotkania i konsultacje z przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w tym: Departamentem Nieruchomości Geodezji i Planowania Przestrzennego (Oddział Geodezji i Kartografii, Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego),  Wojewódzkiego Zarządu Transportu (Oddział Planowania i Organizacji Transportu) jak również przedstawicielami Komedy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dotyczące przygotowania Studium Wykonalności w/w Projektu. W dniu 29 września 2017 r. zostało zatwierdzone Studium Wykonalności dla Projektu „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2” (SIPWŚ – 2).