Pozytywna ocena formalna Wniosku o dofinansowane SIPWŚ-2

środa, 03 stycznia 2018 00:00 Izabela Walas
Drukuj

02.01.2018 r. Obecnie wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2” złożony na I etap konkursu dla działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.